Certyfikaty i badania

Certyfikat ISO

W roku 2003 Kamieniołom Barwałd sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, potwierdzany corocznymi audytami kontrolnymi.
W roku 2006 została wprowadzona w spółce zakładowa kontrola produkcji i firma może posługiwać się Znakiem CE.

Najnowszy certyfkat PN-EN ISO 9001:2009 potwierdza, że spółka spełnia wymagania niniejszej normy w zakresie produkcji kamienia hydrotechnicznego i kruszyw dla budownictwa, kolejnictwa i drogownictwa oraz bloków, płyt i galanterii kamiennej.

iso

 

Badania na zgodność z normami PN-EN

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obecnie obowiązującymi normami europejskimi, a uzyskiwane wyniki są takie, jak otrzymywane w laboratoriach krajów Europy Zachodniej.

Surowce skalne pochodzące piaskowca krośnieńskiego ze złoża Barwałd I i dostarczane przez „Kamieniołom Barwałd” sp. z o.o. posiadają ważne badania na zgodność z normami PN:

 1. masy skalno ziemne z nadkładu (wysiewka) – normy PN-S-02205, PN-B-12095
 2. masy skalno-ziemne z nadkłau (rumosz  0 -350 ) – normy PN-EN 13242:2010, PN -S- 02205, PN – B -06050: PN-B-12095
 3. mieszanka  0-31,5 – PN-EN 13242:2010
 4. mieszanka o -63 – PN-EN 13242:2010
 5. kliniec 12-31,5 mm – PN-EN 13242:2010
 6. tłuczeń 31,5-63 mm PN-EN 13242:2010
 7. kamień łamany sortowany  63-130 mm – PN-S 06102:1997
 8. kamień łamany sortowany  63-130 mm – PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 9. kamień łamany sortowany  100-140 mm – PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 10. kamień łamany sortowany  140-200 mm – PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 11. kamień łamany sortowany  140-350 mm – PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 12. kamień łamany sortowany  100-400 mm – PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 13. kamień łamany 100-500 mm PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 14. kamień łamany 500-1000 mm PN-EN – 13383-1, PN-EN 13383-2
 15. brukowiec PN-EN 1342:2003, 15-III PN – 60/B -11104
 16. płyty okładzinowe PN_EN 1469:2005
 17. płyty posadzkowe i schodowe – PN-EN 12058:2005

Badania są wykonywane przez Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH w Krakowie. Ww laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat akredytacji nr AB 298.

pca298

Oferta Kamieniołomu

Kamieniołom Barwałd Sp. z o.o.
34-124 Klecza Dolna
Barwałd Dolny 310
tel.: 33 876 67 94
tel. kom.: 794 437 274, 606 973 828
tel./fax: 33 872 26 52
NIP: 551-17-81-277
e-mail: biuro@barwald.pl