O Firmie

kamieniolom-barwald-23Spółka „Kamieniołom Barwałd” Sp. z o.o. powstała w 1997 r. i od tego czasu prowadzi działalność wydobywczą na terenie złoża Barwałd. Początkowo w ofercie firmy znajdował się jedynie kamień łamany, następnie zbudowano zakład przeróbczy, który pozwolił na poszerzenie oferty firmy o kruszywa piaskowcowe. Złoże Barwałd cechuje bloczność na poziomie 20-25% w związku z tym Zarząd postanowił poczynić starania w kierunku włączenia do oferty handlowej kamienia do produkcji elementów budowlanych.

Pierwszym etapem tych starań było wydzielenie blocznej części złoża i zaniechanie w jej obrębie robót strzałowych. Pozwoliło to wzbogacić ofertę handlową spółki o bloki kamienne. Pozyskanie surowca blocznego zdeterminowało kierunek dalszego rozwoju firmy. Zarząd zdecydował o zbudowaniu zakładu obróbki piaskowca pozwalającego na produkcję kamiennych elementów budowlanych.

kamień grubość 130-350mm

Złoże piaskowca „Barwałd” leży w obrębie tak zwanego „kompleksu melitowo- krośnieńskiego Stroń”, zajmującego południową wyższą część Pogórza Lanckorońskiego. Pod względem administracyjnym Kamieniołom usytuowany jest na terenie wsi Barwałd Dolny w gminie Wadowice w odległości niespełna 50 km od Krakowa. Złoże podlega nadzorowi przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Piaskowiec wydobywany w Barwałdzie jest czysty ekologicznie. Przeważnie posiada barwę popielatą i niebiesko- szarą. Około 15% kamienia jest barwy żółto-beżowej.

Zatwierdzone decyzją MOŚ z dnia 21.05.1991 r. zasoby przemysłowe i nieprzemysłowe wynoszą ogółem 43.283 tys. ton piaskowca przydatnego do produkcji kamienia łamanego, kamienia do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych, bloków, płyt okładzinowych, kształtek budowlanych, kruszywa do betonów i do nawierzchni drogowych.

W roku 2003 „Kamieniołom Barwałd” Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, potwierdzany corocznymi audytami kontrolnymi, w 2010 uzyskał certyfikat ISO 9001:2008 nr
W roku 2006 została wprowadzona w Spółce Zakładowa Kontrola Produkcji i firma może posługiwać się Znakiem CE.

Podstawowe parametry techniczne kamienia:

  • Wytrzymałość na ściskanie – 105,9 Mpa
  • Gęstość ziarn – 2,55 Mg/m3
  • Odporność na ścieranie (mikro – Deval) – 69,6 %
  • Nasiąkliwość – 1,46 %
  • Mrozoodporność (po 48 cyklach) – 0,99 %

Oferta Kamieniołomu

Kamieniołom Barwałd Sp. z o.o.
34-124 Klecza Dolna
Barwałd Dolny 310
tel.: 33 876 67 94
tel. kom.: 794 437 274, 606 973 828
tel./fax: 33 872 26 52
NIP: 551-17-81-277
e-mail: biuro@barwald.pl