Kamień do robót hydrotechnicznych i stabilizacji osuwisk

Oferujemy kamień sortowany z czystego ekologicznie piaskowca krośnieńskiego przeznaczony do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych.

Frakcje kamienia:

 • grubość 63 – 130 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 90/180
 • grubość 130 – 200 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 90/180
 • grubość 130 – 350 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 90/180
 • grubość 100 – 400 mm, kamień sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 180/500
 • MURAK, kamień sortowany o uziarnieniu lekkim kat. LMB 180/500
 • grubość 100 – 500 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. LMB 500/2000
 • grubość 500 – 1000 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. LMB 500/2000
 • grubość powyżej 1000 – głazy, kamień wybierany

Kamień łamany, sortowany pochodzący z kamieniołomu Barwałd może być wykorzystywany  do prac ziemnych takich jak:

 • stabilizacja osuwisk i zboczy,
 • wzmacnianie skarp,
 • stabilizacja i wzmacnianie nasypów.

 

kliknij aby powiększyć

Posiadamy certyfikat potwierdzający, że spółka spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji kamienia hydrotechnicznego i kruszyw dla budownictwa, kolejnictwa i drogownictwa oraz bloków, płyt i galanterii kamiennej.

Oferta Kamieniołomu

Kamieniołom Barwałd Sp. z o.o.
34-124 Klecza Dolna
Barwałd Dolny 310
tel.: 33 876 67 94
tel. kom.: 794 437 274, 606 973 828
tel./fax: 33 872 26 52
NIP: 551-17-81-277
e-mail: biuro@barwald.pl