tlo
tlo
załadunek

Dostawca kamienia hydrotechnicznego i kruszyw z 25-letnim doświadczeniem

Spółka „Kamieniołom Barwałd” Sp. z o.o. powstała w 1997 r. i od tego czasu prowadzi działalność wydobywczą na terenie złoża Barwałd. Początkowo w ofercie firmy znajdował się jedynie kamień łamany, następnie zbudowano zakład przeróbczy, który pozwolił na poszerzenie oferty firmy o kruszywa piaskowcowe. Złoże Barwałd cechuje bloczność na poziomie 20-25% w związku z tym Zarząd postanowił poczynić starania w kierunku włączenia do oferty handlowej kamienia do produkcji elementów budowlanych.

Kruszywa

dla budownictwa:

  • drogowego
  • hydrotechnicznego
  • inżynieryjnego i ogólnego

Sprawdź
naszą ofertę:

Współpracujemy 
z największymi firmami 
budowlanymi w Polsce.

Certyfikaty i Badania

Stosujemy ISO 9001:2000, potwierdzany corocznymi audytami kontrolnymi.

Oferta

Kamień łamany, sortowany, hydrotechniczny

Posiadamy w sprzedaży kamień łamany sortowany o różnych frakcjach: od 63 do 1000 mm z przeznaczeniem do wzmacniania dróg, skarp, nasypów, stabilizacji gruntów itp.
Kamień może być z powodzeniem wykorzystywany w takich dziedzinach jak:
budownictwo ogólne i wodne oraz umocnienia drogowe i wodne.

Kliniec, tłuczeń, kruszywa wg wskazanej specyfikacji

Posiadamy w sprzedaży kruszywa budowlane – kliniec, tłuczeń oraz różnego rodzaju mieszanki – z czystego ekologicznie piaskowca krośnieńskiego.
Przeznaczenie – dla drogownictwa, robót drenarskich i odwodnieniowych oraz brukarskich (jako podkład pod kostkę brukową).

Oferujemy także bloki i kruszywa o wskazanych parametrach (rozmiarach).

Wysiewki, rumosze skalne, masy ziemne i skalne

Oferujemy do sprzedaży wysiewki, rumosze skalne, masy ziemne i skalne.

Oferowane produkty mogą być stosowane w szczególności do: rekultywacji terenu, niwelacji nierówności, ziemnych robót inżynierskich, a także wypełniania, zasypywania i niwelacji placów budów.

Nasze złoża

Złoże piaskowców godulskich „Głębiec” eksploatowane jest w miejscowości Brenna, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim.

Z tego złoża pozyskujemy głównie bloki piaskowca, kamień okładzinowy, kamień murowy i ogrodowy.

Złoże piaskowca krośnieńskiego „Barwałd” koło Wadowic – leży w obrębie tak zwanego „kompleksu melitowo-krośnieńskiego Stroń”.

Kamieniołom Barwałd dostarcza kamień łamany, hydrotechniczny oraz tłuczeń i kruszywa.