O firmie

Kamieniołom Barwałd Sp. z o.o. powstała w 1997 r. i od tego czasu prowadzi działalność wydobywczą na terenie złoża Barwałd. Początkowo w ofercie firmy znajdował się jedynie kamień łamany, następnie zbudowano zakład przeróbczy, który pozwolił na poszerzenie oferty firmy o kruszywa piaskowcowe.

Złoże piaskowca „Barwałd” leży w obrębie tak zwanego kompleksu melitowo- krośnieńskiego „Stroń”, zajmującego południową wyższą część Pogórza Lanckorońskiego. Pod względem administracyjnym Kamieniołom usytuowany jest na terenie wsi Barwałd Dolny w gminie i powiecie wadowickim w odległości niespełna 50 km od Krakowa. Złoże podlega nadzorowi przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Piaskowiec wydobywany w Barwałdzie jest czysty ekologicznie. Przeważnie posiada barwę popielatą i niebiesko- szarą. Około 15% kamienia jest barwy żółto-beżowej.

Zatwierdzone decyzją MOŚ z dnia 21.05.1991 r. zasoby przemysłowe i nieprzemysłowe wynoszą ogółem 43.283 tys. ton piaskowca przydatnego do produkcji kamienia łamanego, kamienia do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych, bloków, płyt okładzinowych, kształtek budowlanych, kruszywa do betonów i do nawierzchni drogowych.

W roku 2003 „Kamieniołom Barwałd” Sp. z o.o. uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, potwierdzany corocznymi audytami kontrolnymi, w 2010 uzyskał certyfikat ISO 9001:2008 nr
W roku 2006 została wprowadzona w Spółce Zakładowa Kontrola Produkcji i firma może posługiwać się Znakiem CE.

Podstawowe parametry techniczne kamienia:

  • Wytrzymałość na ściskanie – 105,9 Mpa
  • Gęstość ziarn – 2,55 Mg/m3
  • Odporność na ścieranie (mikro – Deval) – 69,6 %
  • Nasiąkliwość – 1,46 %
  • Mrozoodporność (po 48 cyklach) – 0,99 %