Kamień łamany sortowany, do robót hydrotechnicznych i stabilizacji osuwisk

Oferujemy kamień łamany sortowany o różnej średnicy, zbudowany z czystego ekologicznie piaskowca krośnieńskiego.

Kamień może być z powodzeniem wykorzystywany w budownictwie ogólnym, budownictwie drogowym, wodnym oraz jako materiał na umocnienia drogowe i wodne.

Oferowane frakcje kamienia:

  • grubość 63 – 130 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym kat. CP 63/130
  • grubość 140 – 200 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 140/200
  • grubość 140 – 350 mm, kamień sortowany o uziarnieniu grubym  kat. CP 140/350
  • grubość 100 – 500 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. LMB 40/200
  • grubość 500 – 1000 mm, kamień sortowany o uziarnieniu ciężkim kat. HMB 1000/3000
  • grubość powyżej 1000 – głazy, kamień wybierany

 

Kamień łamany, sortowany pochodzący z kamieniołomu Barwałd może być wykorzystywany do prac ziemnych takich jak:

  • stabilizacja osuwisk i zboczy,
  • wzmacnianie skarp,
  • stabilizacja i wzmacnianie nasypów.

Wszystkie rodzaje kamienia podlegają zakładowemu systemowi kontroli jakości w zakresie produkcji.

 

Na wszystkie asortymenty wystawiam deklarację właściwości użytkowych.